Webbyt
Webbyt
Gaasidest  
Webbyt
Juhendid  
Webbyt
Uudised  
Webbyt
Standardid  
Webbyt
Õigusaktid  
Webbyt
Kontakt  
 
UUS! Juhend G2-1:2017 Polüetüleenist (PE) gaasitorustike paigaldamise juhend
         
Sisukaart Sisukaart
Webbyt
Prindi Prindi
 
Webbyt
Webbyt Liit
Webbyt
Webbyt
Liikmed
Webbyt
Liikmete teenused
Webbyt
Juhtimine
Webbyt
Põhikiri
Webbyt
Tööorganid
Webbyt
Välissidemed

Webbyt
Webbyt Kasulikud lingid
Webbyt
Gaasihind
 
Webbyt

Liit

Webbyt

Eesti Gaasiliit

Eesti Gaasiliit on mittetulundusühing, mis ühendab vabatahtliku liikmesoleku alusel maa- ja vedelgaasi (küttegaasi) Eestisse sisseveo, transpordi, müügi, rakendamise ning kasutamisega tegelevaid Eesti Vabariigi juriidilisi isikuid. Liit asub Tallinnas Liivalaia 9, 10118, tel. 6 461 571, faks 6 314 340, võrgupost: egl@online.ee

Eesmärk

Liidu tegevuse eesmärgiks on kaasaaitamine Eesti gaasimajandusharu majanduslikule ja tehnilisele arengule, Liidu liikmete taotluste elluviimine Liidu põhikirjas kirjeldatud tegevussuundade ulatuses ning nende huvide ja õiguste kaitsmine lähtudes vaba konkurentsi põhimõttest.
Liidu tegevuse põhisuunad on:

  1. Liidu liikmete huvide esindamine ja kaitsmine riigivõimu- ja valitsemisorganites, suhetes teiste juriidiliste ja üksikisikutega, Liidu ja tema liikmete esindamine vajaduse korral kohtutes, arbitraa¸is ja vahekohtus
  2. osalemine või kaasaaitamine gaasimajandust puudutavate õigus- ja normatiivaktide väljatöötamisel, sh oma seisukohtade avalikustamine nimetatud küsimustes;
  3. gaasimajanduse alase informatsiooni hankimine ja vahendamine ja levitamine, sh reklaami ja muude trükiste väljaandmine ja levitamine;
  4. gaasialase täienduskoolituse korraldamisele kaasaaitamine;
  5. oma liikmetele õigusabi andmise ja konsultatsioonide korraldamine;
  6. Liidu liikmete esindamine suhetes muude organisatsioonidega ja ühendustega nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal;
  7. osalemine erialaterminoloogia ühtlustamisel;
  8. igasugune tegevus, mis on suunatud Liidu eesmärkide saavutamiseks. 

Liidu juhtimine

Liidu juhtorganid on Liidu liikmete üldkoosolek,  juhatus ja alatiselt tegutsev direktsioon (tel 6 461 571, faks 6 314 340, võrgupost: egl@online.ee, aadress: Liivalaia 9, 10118, Tallinn)

Liidu tegevus  

 Liit arendab tegevust kõikides põhikirjalistes tegevussuundades (olulisemad - õigus- ja tehniline normiloome, info ja teabe edastamine ja vahetamine, liikmete õiguste kaitsmine ning välissuhete arendamine).