Webbyt
Webbyt
Liit  
Webbyt
Juhendid  
Webbyt
Uudised  
Webbyt
Standardid  
Webbyt
Õigusaktid  
Webbyt
Kontakt  
 
UUS! Juhend G2-1:2017 Polüetüleenist (PE) gaasitorustike paigaldamise juhend
         
Sisukaart Sisukaart
Webbyt
Prindi Prindi
 
Webbyt
Webbyt Gaasidest
Webbyt
Webbyt
Maagaas
Webbyt
Maagaasi loodusäästlikkus
Webbyt
Maagaasi süttimisomadused
Webbyt
Põlevainete võrdlus
Webbyt
Maagaas Euroopas leiukohtade järgi
Webbyt
Eestis kasutatava maagaasi üldised omadused
Webbyt
Lisanditest maagaasis
Webbyt
Maagaasi lõhnastamine
Webbyt
Tervist ohustavad tegurid
Webbyt
Esmaabi õnnetustel
Webbyt
Tegutsemine gaasilekke või põlengu korral
Webbyt
Maagaasi loodussäästlikkus
Webbyt
Lisanditest maagaasis
Webbyt
Vedelgaas
Webbyt
Biogaas
Webbyt
Tööstusgaasid
Webbyt
Küttegaaside koostised
Webbyt
Küttegaaside energeetilised võrdlused

Webbyt
Webbyt Kasulikud lingid
Webbyt
Gaasihind
 
Webbyt

Esmaabi õnnetustel

Webbyt
  • Hingamisraskusi tundev isik tuleb viia värskesse õhku. Kui kannatanu on meelemärkuseta, tuleb alustada kunstlikku hingamist ja toimetada kannatanu arsti hoole alla.
  • Maagaasi põlemisel tekib süsihappegaas ja veeaur. Koos suitsugaasidega eraldub looduslikult põlemisõhus olev lämmastik (õhus on lämmastikku 79% ja hapnikku 21%). Põlemistingimustest, temperatuurist ja hapniku osarõhust sõltuvalt moodustab väike osa kõrgel temperatuuril (> 1400 ° C) olevast lämmastikust lämmastikoksiide. Kui maagaasi põlemisel ei ole mingitel põhjustel küllaldaselt põlemisõhku, tekib süsinikoksiid (CO) ehk vingugaas.  Vingugaas on mürgine gaas, mis isegi väikestes kogustes tõkestab hapniku transpordi veres.
  • Kui on põhjust oletada, et kannatanu sai vingugaasi mürgituse, viiakse kannatanu värskesse õhku. Elustuskatseid tuleb alustada kohe ja kannatanu tuleb kiiresti toimetada arsti hooldada.