Webbyt
Webbyt
Liit  
Webbyt
Gaasidest  
Webbyt
Juhendid  
Webbyt
Uudised  
Webbyt
Õigusaktid  
Webbyt
Kontakt  
 
UUS! Juhend G2-1:2017 Polüetüleenist (PE) gaasitorustike paigaldamise juhend
         
Sisukaart Sisukaart
Webbyt
Prindi Prindi
 
Webbyt
Webbyt Standardid
Webbyt

Webbyt
Webbyt Kasulikud lingid
Webbyt
Gaasihind
 
Webbyt

Standardid

Webbyt

Standardid

Eestis gaasivaldkonda puudutavatest standarditest on valdav enamik ingliskeelsetena ülevõetud Euroopa standardimissüsteemi 
(CEN, CENELEC) standardid (nende tähises on lühend EN). Eestis tunnustatud standardite kinnitamise õigus on Eesti
Standardikeskusel standardite tähis algab lühendiga  EVS). Eesti standardina on koostatud ka üks algupärane gaasiala standard
(EVS 884:2005 Maagaasitorustik. Projekteerimise põhinõuded üle 16 baarise töörõhuga torustikele).
Kõigi Eesti standardite nimekirjad ICS gruppidena või kataloogina on kättesaadavad Eesti Standardikeskuse (EVS) koduleheküljel
www.evs.ee.  Maagaasi ja vedelgaasi (LPG) kasutamisega seotud standardeid on Eesti standardite hulgas üle 100 maagaasi
puudutavas temaatikas ja üle 65 vedelgaasi puudutavas temaatikas (seejuures maagaasi ja vedelgaasi valdkonna mitmed
standardid kattuvad, otseselt teisi valdkondi käsitlevad standardid võivad puudutada gaasivaldkonda ohutust või näiteks
torustike rajamist).

Eesti Gaasiliidu ettepanekute põhjal ja Gaasiliidu spetsialistide panusel või kaastööl on gaasiala standarditest 2015 aastaks
tõlgitud ning eestikeelsetena Standardikeskuses kinnitatud ja avaldatud järgmised standardid (standardite autoriõigused
on Standardikeskusel, allnimetatud standardeid saab tellida ja osta Eesti Standardikeskusest):

Maagaasi osas:
 

CEN/TS 15399: 2007             Gaasivarustussüsteemid. Juhised gaasijaotusvõrgu juhtimissüsteemidele.
EVS-EN 1594:2014                Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga üle 16 bar. Talituslikud nõuded.
EVS-EN 1775:2008                Gaasivarustus. Hoone gaasitorustik. Maksimaalne töörõhk kuni 5 bar. Talituslikud soovitused.
EVS-EN 1776:2000                Gaasivarustuse süsteemid. Maagaasi mõõtejaamad. Funktsionaalnõuded.
EVS-EN 12007-1:2012           Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse  töörõhuga kuni 16 bar (kaasa arvatud). 
                                                Osa 1: Üldised talituslikud nõuded
EVS-EN 12007-2:2012           Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar (kaasa arvatud). 
                                                Osa 2: Talituslikud erinõuded polüetüleentorustikele (MOP kuni 10 bar (kaasa arvatud)).
EVS-EN 12007-3:2000           Gaasivarustussüsteemid. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar, kaasa arvatud. 
                                                Osa 3: Erisoovitused terastorustikele.
EVS-EN 12279:2007              Gaasivarustussüsteemid. Gaasi tarnetorustike rõhureguleerpaigaldised.Talituslikud nõuded. 
                                                KONSOLIDEERITUD TEKST
EVS-EN 12327:2012              Gaasitaristu. Surveproov, kasutusse võtmine ja kasutusest eemaldamine. Talituslikud nõuded.
EVS-EN 15001-1:2009           Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning 
                                                tööstuslike ja mittetööstuslike üle 5 bar töörõhuga paigaldiste torustikud. Osa 1: Üksikasjalikud 
                                                talituslikud nõuded projekteerimisele, materjalidele, ehitamisele, ülevaatusele ja katsetamisele.

EVS-EN 15001-2:2008           Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning üle 5 bar 
                                                töörõhuga  tööstuslike ja mittetööstuslike paigaldiste  torustikud. Osa 2: Üksikasjalikud talituslikud
                                                nõuded kasutuselevõtule, kasutamisele ja hooldamisele.
EVS-EN 16348-1:2013           Gaasitaristu. Gaasi ülekandetaristu ohutuse juhtimissüsteem (SMS) ja torustiku terviklikkuse
                                                juhtimissüsteem (PIMS) gaasi ülekandetorustikele. Talituslikud nõuded.
EVS 884:2005                         Maagaasitorustik. Projekteerimise põhinõuded üle 16 baarise töörõhuga torustikele.


Vedelgaasi osas:

EVS-EN 12817:2010                Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Vedelgaasi mahutite mahuga kuni ja kaasaarvatud 13 m3  
                                                 kontroll ja ümberkvalifitseerimine.
EVS-EN 12819:2010                Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Vedelgaasi mahutite, suuremad kui 13 m3, kontroll ja
                                                 ümberkvalifikatsieerimine.
EVS-EN 13952:2007                Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Vedelgaasi balloonide täitmise protseduurid. 
                                                 
KONSOLIDEERITUD TEKST.
EVS-EN 13776:2013                Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Vedelgaasi (LPG) paakautode täitmise ja tühjendamise
                                                 protseduurid.
EVS-EN 14071:2005                Vedelgaasi mahutite ülerõhu kaitseklapid. Abiseadmed

EVS-EN 14570:2014                Vedelgaasi (LPG) seadmed ja lisavarustus. Maapealsete ja maaaluste LPG mahutite varustus.
EVS-EN 1439:2008                  Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Vedelgaasi balloonide kontrolliprotseduurid enne ja pärast 
                                                 täitmist ning täitmise ajal.
EVS-EN 1440:2008+                Vedelgaasi seadmed ja lisavarustus. Transporditavate korduvtäidetavate vedelgaasibaloonide
A1:2012                                    perioodiline tehniline ülevaatus.

EVS-EN 1762:2004                  Kummist voolikud ja voolikühendused vedelgaasile (vedelas või gaasilises olekus) ja maagaasile
                                                  rõhuga kuni 25 baari (2,5 MPa). Spetsifikatsioon.
EVS-EN 589:2008                    Mootorikütused. Vedelgaas. Nõuded ja katsemeetodid.
+A1:2012