Webbyt
Webbyt
Liit  
Webbyt
Gaasidest  
Webbyt
Juhendid  
Webbyt
Standardid  
Webbyt
Õigusaktid  
Webbyt
Kontakt  
 
UUS! Juhend G2-1:2017 Polüetüleenist (PE) gaasitorustike paigaldamise juhend
         
Sisukaart Sisukaart
Webbyt
Prindi Prindi
 
Webbyt
Webbyt Uudised
Webbyt

Webbyt
Webbyt Kasulikud lingid
Webbyt
Gaasihind
 
Webbyt

Uudised

Webbyt

Gaasiseadmeid peab kontrollima

13.05.2016

Eesti gaasiettevõtjaid koondav Eesti Gaasiliit avaldab kaastunnet perekondadele, kelle kortereis on viimasel ajal juhtunud traagilisi õnnetusi, kus peamiseks õnnetuse põhjustajaks on olnud valesti paigaldatud gaasiseadmete kasutamine. Gaasiliidu sõnul on väga oluline, et kodudesse paigaldaksid seadmeid pädevad ettevõtted.
 
Eesti Gaasiliidu juhi Tõnis Kuke sõnul peab enne seadme müümist ja paigaldamist ka eelnevalt kohapeal kontrollitud olema, kas antud gaasiseade - lähtuvalt seadme kasutusjuhendist ja üldtunnustatud paigalduseeskirjadest - sobib üldse sellesse eluruumi.
 
«Eesti Gaasiliidu spetsialistid on paigaldusspetsialistidele ka vastavad juhendid koostanud,» sõnas Tõnis Kukk. Ta lisas, et hiljutised kurvad õnnetused ja sagenenud gaasiteemalised istungid Tarbijakaitseametis viitavad sellele, et olukord gaasitööde turul ei ole rahuldav.
 
Tähtis on samuti, et juba paigaldatud gaasiseadmeid kontrollitaks kindla aja järel. «Gaasiseadmete korrasolekut - nagu iga teise elektri-, kütte- ja muu seadme puhul - tuleb lasta pädeval ettevõtetel kontrollida,» sõnas Tõnis Kukk.
 
Tema sõnul ei ole ohtu gaasis. «Gaas on stabiilse kvaliteediga ja pidevalt kontrollitud. Samuti on gaasiga kütmine ja vee soojendamine soodsaim valik turul, olles tarbijatele isegi tavapärasest ahjuküttest taskukohasem valik,» viitas Tõnis Kukk.
 
«Kuigi gaasiseadmed on oma töökindluselt ülimalt kestvad, peaks hea peremees neid vähemalt kahe aasta järel ikkagi asjatundjal üle vaadata laskma. Me keegi ei kahtle korstnapühkija või elektriku vajaduses, sama peaks kehtima ka gaasiseadmete hooldamisel,» sõnas Tõnis Kukk. Kiire info saamiseks gaasikontrolli tellimiseks tuleks pöörduda kas korteriühistu või antud piirkonda teenindava gaasi-võrguettevõtja poole.
 
Teatavasti vastutab gaasiseadmete korrasoleku eest korteriomanik ise. Vastavalt Tehnilise Järelevalve Ameti andmeile on kodutarbijate juures toimunud gaasiga seotud õnnetuste põhjustajaks eelkõige korteriomanike poolt omavoliliselt teostatud ümberehitus- ja gaasiseadete paigaldustööd.
 
Ilmselt peaks ka korteriühistud tugevdama kontrolli majas paigaldatud gaasiseadmete seisukorra üle, sest üks defektne gaasiseade ei sea ohtu vaid ühte korterit, aga ka teiste majaelanike elu ja tervise.

EGL  2017 a. I poolaasta tegevused

02.02.2017   EGL juhatuse koosolek, Liivalaia 9, III korruse saalis, kell 11.00

28.02.2017   EGL liikmed osalesid Gaasituru nõukoja  istungil

02.03.2017   EGL spetsialistid Eesti Standardikeskuses Projektkomitee ,,Maagaasitorustik,, asutamiskoosolek

09.03.2017   EGL üldkoosolek, Liivalaia 9, III korruse saalis, kell 10.00

27.03.2017   EGL Vedelgaasi toimkonna koosolek

31.03.2017   EGL Vedelgaasi toimkonna liikmete kohtumine Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega

07.04.2017   EGL juhatuse koosolek, Liivalaia 9, V korruse saalis, kell 15.00

26.04.2017  Energeetika, Mäe-ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu koosolek

02.05.2017  EGL võrguettevõtete komitee koosolek

08.05.2017  Eesti Gaasiliidus kohtusid Eesti võrguettevõtete liitude (EGL,EJKÜ,EVEL, ETL ja AS Eesti Post) esindajad

16.05.2017  EGL juhatuse koosolek

16.05.2017  EGL koordineerimisel lähetasid Eesti võrguettevõtete liidud (EGL, EJKÜ, EVEL, ETL ja Eesti Post) ühispöördumise
                  Konkurentsiametile, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Rahandus -ja Justiitsministeeriumile WACC 2017 asjus

17.05.2017  WACC 2017 arutelu Konkurentsiametis

24.05.2017  EGL võrguettevõtete komitee koosolek

15.06.2017  Vedelgaasi komitee koosolek

19.06.2017  EGL esindajad osalesid Gaasituru nõukoja istungil

29.06.2017  EGL esindajad osalesid WACC arutelul Konkurentsiametis

24.07.2017  EGL saatis Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile seisukoha määruse
                ,,Gaasituru toimimise võrgueeskiri,, eelnõule

2017 a. II poolaasta tegevused

07.09.2017  EGL võrguettevõtete komitee koosolek

26.10.2017  EGL juhatuse koosolek, kell 10.00, Liivalaia 9 V korruse saalis