Webbyt
Webbyt
Liit  
Webbyt
Gaasidest  
Webbyt
Juhendid  
Webbyt
Standardid  
Webbyt
Õigusaktid  
Webbyt
Kontakt  
 
UUS! Juhend G2-1:2017 Polüetüleenist (PE) gaasitorustike paigaldamise juhend
         
Sisukaart Sisukaart
Webbyt
Prindi Prindi
 
Webbyt
Webbyt Uudised
Webbyt

Webbyt
Webbyt Kasulikud lingid
Webbyt
Gaasihind
 
Webbyt

Uudised

Webbyt

Eesti Gaasiliidu 2015 a. majandusaasta tegevusaruanne

01.02.2016

Eesti Gaasiliit (EGL) on oma 2015 a. töös lähtunud EGL põhikirjalistest eesmärkidest ja üldkoosoleku poolt 28.11.2014 kinnitatud eelarvest.
 
Eesti Gaasiliit tegutses aruandeaastal aktiivselt gaasimajandust puudutava seadusloome valdkonnas. Meie liidu spetsialistid osalesid üle kümne seaduse või määruse eelnõu väljatöötamisel. Enamuste meie poolt esitatud märkuste või parandustega arvestati konkreetsete seadusaktide kujundamisel.
 
2015 aastal toimus rida kohtumisi Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Konkurentsiameti jt.ametkondade esindajatega, et selgitada ja kaitsta meie liidu liikmete seisukohti erinevate seadusdokumentide väljatöötamisel. Seadusloomega seoses kohtuti ka teiste erialaliitude esindajatega.
Aktiivselt osaleti ka Sihtasutus Kutsekoda tegemistes. Koos Standardikeskusega valmistati ette ja tõlgiti eesti keelde mitu gaasimajandust käsitlevat Euroopa Liidu standardit. Koostati ja valmistati trükiks ette gaasitöid reguleeriv juhend G3-1:2015.
 
EGL 2015 a. finants-majandustegevust võib hinnata rahuldavaks. Eelarve tulude poole laekus raha küll vähem kui oli eelarve vastuvõtmisel planeeritud. Kokkuhoidlik majandamine võimaldasid aga eelarve tasakaalus hoida ning lõpetada eelarve aasta positiivse tulemiga. Tänu sellele kasvas ka rahaliste vahendite jääk meie pangakontol.
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et sisulises töös täitis EGL praktiliselt kõik tegevussuundades kajastatud ülesanded. Ka finantsiliselt on Eesti Gaaailiit jätkusuutlik organistasioon ja jätkab 2016 aastal oma põhikirjaliste ülesannete täitmist.

EGL  2017 a. I poolaasta tegevused

02.02.2017   EGL juhatuse koosolek, Liivalaia 9, III korruse saalis, kell 11.00

28.02.2017   EGL liikmed osalesid Gaasituru nõukoja  istungil

02.03.2017   EGL spetsialistid Eesti Standardikeskuses Projektkomitee ,,Maagaasitorustik,, asutamiskoosolek

09.03.2017   EGL üldkoosolek, Liivalaia 9, III korruse saalis, kell 10.00

27.03.2017   EGL Vedelgaasi toimkonna koosolek

31.03.2017   EGL Vedelgaasi toimkonna liikmete kohtumine Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega

07.04.2017   EGL juhatuse koosolek, Liivalaia 9, V korruse saalis, kell 15.00

26.04.2017  Energeetika, Mäe-ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu koosolek

02.05.2017  EGL võrguettevõtete komitee koosolek

08.05.2017  Eesti Gaasiliidus kohtusid Eesti võrguettevõtete liitude (EGL,EJKÜ,EVEL, ETL ja AS Eesti Post) esindajad

16.05.2017  EGL juhatuse koosolek

16.05.2017  EGL koordineerimisel lähetasid Eesti võrguettevõtete liidud (EGL, EJKÜ, EVEL, ETL ja Eesti Post) ühispöördumise
                  Konkurentsiametile, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Rahandus -ja Justiitsministeeriumile WACC 2017 asjus

17.05.2017  WACC 2017 arutelu Konkurentsiametis

24.05.2017  EGL võrguettevõtete komitee koosolek

15.06.2017  Vedelgaasi komitee koosolek

19.06.2017  EGL esindajad osalesid Gaasituru nõukoja istungil

29.06.2017  EGL esindajad osalesid WACC arutelul Konkurentsiametis

24.07.2017  EGL saatis Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile seisukoha määruse
                ,,Gaasituru toimimise võrgueeskiri,, eelnõule

2017 a. II poolaasta tegevused

07.09.2017  EGL võrguettevõtete komitee koosolek

26.10.2017  EGL juhatuse koosolek, kell 10.00, Liivalaia 9 V korruse saalis