Webbyt
Webbyt
Liit  
Webbyt
Gaasidest  
Webbyt
Juhendid  
Webbyt
Standardid  
Webbyt
Õigusaktid  
Webbyt
Kontakt  
 
UUS! Juhend G2-1:2017 Polüetüleenist (PE) gaasitorustike paigaldamise juhend
         
Sisukaart Sisukaart
Webbyt
Prindi Prindi
 
Webbyt
Webbyt Uudised
Webbyt

Webbyt
Webbyt Kasulikud lingid
Webbyt
Gaasihind
 
Webbyt

Uudised

Webbyt

Eesti Gaasiliidu 2016 a. majandusaasta tegevusaruanne

02.02.2017

Eesti Gaasiliit (EGL) on oma 2016 a. töös lähtunud EGL põhikirjalistest eesmärkidest ja üldkoosoleku poolt 27.11.2015 kinnitatud eelarvest.
 
Eesti Gaasiliit tegutses aruandeaastal aktiivselt gaasimajandust puudutava seadusloome valdkonnas. Meie liidu spetsialistid osalesid mitmete energiamajandust reguleeriva seaduse või määruse eelnõu väljatöötamisel. Enamuste meie poolt esitatud märkuste või parandustega arvestati konkreetsete seadusaktide kujundamisel.
 
2016 aastal toimus rida kohtumisi Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Riigikogu komisjonide, Konkurentsiameti, Tallinna Linnavalitsuse jt.ametkondade esindajatega, et selgitada ja kaitsta meie liidu liikmete seisukohti erinevate seadusdokumentide väljatöötamisel aga ka tõlgendamisel.  Seadusloomega seoses kohtuti ka teiste erialaliitude esindajatega.
Aktiivselt osaleti ka Sihtasutus Kutsekoda tegemistes. Koos Standardikeskusega valmistati ette ja tõlgiti eesti keelde gaasimajandust käsitlevat Euroopa Liidu standard. Alustati  ettevalmistusega gaasitöid reguleeriva juhendi G2-1:2017 koostamiseks.
 
EGL 2016 a. finants-majandustegevust võib hinnata rahuldavaks. Eelarve tulude poole laekus raha küll vähem kui oli eelarve vastuvõtmisel planeeritud. Kokkuhoidlik majandamine võimaldasid aga eelarve tasakaalus hoida ning lõpetada eelarve aasta positiivse tulemiga. Tänu sellele kasvas ka rahaliste vahendite jääk meie pangakontol.
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et sisulises töös täitis EGL praktiliselt kõik tegevussuundades kajastatud ülesanded. Ka finantsiliselt on Eesti Gaaailiit jätkusuutlik organistasioon ja jätkab 2017 aastal oma põhikirjaliste ülesannete täitmist.

EGL  2017 a. I poolaasta tegevused

02.02.2017   EGL juhatuse koosolek, Liivalaia 9, III korruse saalis, kell 11.00

28.02.2017   EGL liikmed osalesid Gaasituru nõukoja  istungil

02.03.2017   EGL spetsialistid Eesti Standardikeskuses Projektkomitee ,,Maagaasitorustik,, asutamiskoosolek

09.03.2017   EGL üldkoosolek, Liivalaia 9, III korruse saalis, kell 10.00

27.03.2017   EGL Vedelgaasi- ja tööstusgaaside komitee koosolek

31.03.2017   EGL Vedelgaasi- ja tööstusgaaside komitee liikmete kohtumine Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega

07.04.2017   EGL juhatuse koosolek, Liivalaia 9, V korruse saalis, kell 15.00

26.04.2017  Energeetika, Mäe-ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu koosolek

02.05.2017  EGL võrguettevõtete komitee koosolek

08.05.2017  Eesti Gaasiliidus kohtusid Eesti võrguettevõtete liitude (EGL,EJKÜ,EVEL, ETL ja AS Eesti Post) esindajad

16.05.2017  EGL juhatuse koosolek

16.05.2017  EGL koordineerimisel lähetasid Eesti võrguettevõtete liidud (EGL, EJKÜ, EVEL, ETL ja Eesti Post) ühispöördumise
                  Konkurentsiametile, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Rahandus -ja Justiitsministeeriumile WACC 2017 asjus

17.05.2017  WACC 2017 arutelu Konkurentsiametis

24.05.2017  EGL võrguettevõtete komitee koosolek

15.06.2017  Vedelgaasi ja -tööstusgaaside komitee koosolek

19.06.2017  EGL esindajad osalesid Gaasituru nõukoja istungil

29.06.2017  EGL esindajad osalesid WACC arutelul Konkurentsiametis

24.07.2017  EGL saatis Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile seisukoha määruse
                ,,Gaasituru toimimise võrgueeskiri,, eelnõule

2017 a. II poolaasta tegevused

07.09.2017  EGL võrguettevõtete komitee koosolek

13.09.2017  Kohtumine Eesti Standardikeskuses Projektkomitee ,,Maagaasitorustik,, istung

26.09.2017  Kohtumine Eesti Standardikeskuses Projektkomitee ,,Maagaasitorustik,, istung

29.09.2017  WACC-i arutelu Konkurentsiametis

26.10.2017  EGL juhatuse koosolek, kell 10.00, Liivalaia 9, V korruse koosoleku saalis

30.10.2017  EGL juhatuse liikmete kohtumine TTÜEnergiatehnoloogia Instituudi teadlastega

30.10.2017  Energiamessil pärjati auhinnaga Aasta Energiategu 2017 AS Eesti Gaas ja AS Alexela Energia

15.11.2017  EGL saatis arvamusavalduse Rahandusministeeriumisse ,,Alkoholi,-tubaka,- kütuse -ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse,, eelnõu juurde

15.11.2017  EGL Võrguettevõtete komitee esitas arvamusavalduse Konkurentsiametile WACC-komponentide osas

16.11.2017  EGL osales Riigikogu õiguskomisjoni istungil, millel käsitleti seaduse muutmise eelnõud tehnovõrkude taluvustasudega seotud küsimustes

17.11.2017  EGL Tööstusgaaside-ja vedelgaaaside komitee liikmete istung

20.11.2017  EGL Tööstusgaaside- ja vedelgaaside komitee esindajate kohtumine Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Tehnilise Järelevalve Ameti
                    töötajatega

24.11.2017  EGL üldkoosolek, kell 10.00, Liivalaia 9, III korruse nõupidamiste ruumis 301

06.12.2017  EGL juhatuse liikmete kohtumine Ernst  Young Baltic AS esindajatega