Webbyt
Webbyt
Liit  
Webbyt
Gaasidest  
Webbyt
Juhendid  
Webbyt
Standardid  
Webbyt
Õigusaktid  
Webbyt
Kontakt  
 
UUS! Juhend G2-1:2017 Polüetüleenist (PE) gaasitorustike paigaldamise juhend
         
Sisukaart Sisukaart
Webbyt
Prindi Prindi
 
Webbyt
Webbyt Uudised
Webbyt

Webbyt
Webbyt Kasulikud lingid
Webbyt
Gaasihind
 
Webbyt

Uudised

Webbyt

Eesti Gaasiliit kutsub Ida-Virumaa elanikke kontrollima oma gaasiseadmeid.

22.02.2017

Eesti Gaasiliit kutsub Ida-Virumaa elanikke kontrollima oma gaasiseadmeid.
Eesti gaasiettevõtteid ühendav Eesti Gaasiliit kutsub kõiki kortermajade elanikke,
kortermajade haldajaid, korteriühistuid ja eramaja omanikke tähelepanelikumalt jälgima
nende majades asetsevate gaasipaigaldiste seisukorda.
Eesti Gaasiliidu tegevjuhi Tõnis Kuke sõnul on Eestis aastas paarsada gaasialast väljakutset.
„ Kuigi gaasiboiler ja-pliit on ühed mugavamad asjad, mida oma kodus omada, on oluline
teostada neile perioodilist kontrolli,“ viitas Tõnis Kukk. Eriti päevakohane on see Ida-
Virumaal, kus toimub lõviosa Eestimaa avariiväljakutsetest. „ Eks oma jagu tõstab riski ka
olukord, kus kortermajas on osa kortereid omanikuta ja nii võib kodude seisukord ühe
kortermaja piires vägagi erinev olla“ sõnas Tõnis Kukk.
Tema sõnul koorub gaasiõnnetuste puhul välja tõsiasi, et õnnetuste põhiliseks põhjustajaks
on olnud gaasiseadme paigaldus ebapädeva isiku poolt või siis selle halb hooldus. „ Kas on
oskamatult ehitatud gaasitorustikku, mis lekkima hakkab või on gaasiseade paigaldatud
ruum, kus ei ole tagatud küllaldane ventilatsioon, või ei ole tagatud seadme piisavalt head
tõmmet,“ loetleb Tõnis Kukk peamised ohukohad.
Gaasiõnnetusi saab ennetada kui elanikud ise jälgiksid järgmisi lihtsaid põhimõtteid:
esiteks korralik ventilatsioon. „ Gaas vajab 1 kuupmeetri põletamiseks ca’ 10 kuupmeetrit
õhku, seega peab ruumis olema tagatud hea õhuvahetus,“ sõnab Tõnis Kukk. „Kui hapnik
saab ruumis otsa, tekib vee aur ja vingugaas. Viimane on värvitu, lõhnatu ja juba väikestes
kogustes inimesele väga ohtlik,“ viitab Tõnis Kukk võimalikule tekkivale olukorrale. Eriti
mõistlik oleks tema sõnul paigaldad koju vingugaasi andur, mis ei maksa väga palju rohkem
kui suitsuandurid.
Teiseks peab gaasiseade olema ühendatud puhastatud ja õigete mõõtmetega lõõri. Kindlasti
on ka gaasiseadmete omanikel vajadus kasutada korraliselt korstnapühkija teenuseid.
Ning kolmandaks tuleb jälgida gaasiseadme tõmmet. “ Kui põleti leek on sinist värvi, on
asjad korras. Kui leek muutub kollaks, on see ohumärgiks,“ sõnab Tõnis Kukk. Tema sõnul on
kõiki gaasiseadmeid vaja perioodiliselt puhastada ning hooldada ja seda tööd peab tegema
volitatud gaasitehnik.
„Korralik peremees laseb vähemalt kord aastas gaasitehnikul ja korstnapühkijal oma
gaasipaigaldised ja lõõrid üle vaadata,“ kutsub Tõnis Kukk inimesi ülesse kontrollima oma
gaasipaigaldisi.
„Gaas peaks leidma oluliselt suuremat kasutust nii majanduses kui kodudes, sest gaas on
puhas, stabiilse kvaliteediga ja soodne energiaallikas nii autokütusena, kütmisel ja
toiduvalmistamisel. Gaasi kasutamisel tekkib tunduvalt vähem õhusaastet juba praktiliselt
puuduvate peenosakeste näol. Võib ainult unistada, kuivõrd puhas oleks õhk Eesti linnades
ja asulates kui inimesed asuks puidukütte asemel kasutama gaasi. Lisaks värskele ja
tervislikule välisõhule jääks silma alt ära ka räämas puukuurid, mis linnapilti risustavad ning
Eesti mets saaks olla täies mahus meie tubli puidutööstuse kasvuallikas,“ usub Tõnis Kukk
gaasi kui energiaallika tulevikku.

EGL  2017 a. I poolaasta tegevused

02.02.2017   EGL juhatuse koosolek, Liivalaia 9, III korruse saalis, kell 11.00

28.02.2017   EGL liikmed osalesid Gaasituru nõukoja  istungil

02.03.2017   EGL spetsialistid Eesti Standardikeskuses Projektkomitee ,,Maagaasitorustik,, asutamiskoosolek

09.03.2017   EGL üldkoosolek, Liivalaia 9, III korruse saalis, kell 10.00

27.03.2017   EGL Vedelgaasi- ja tööstusgaaside komitee koosolek

31.03.2017   EGL Vedelgaasi- ja tööstusgaaside komitee liikmete kohtumine Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega

07.04.2017   EGL juhatuse koosolek, Liivalaia 9, V korruse saalis, kell 15.00

26.04.2017  Energeetika, Mäe-ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu koosolek

02.05.2017  EGL võrguettevõtete komitee koosolek

08.05.2017  Eesti Gaasiliidus kohtusid Eesti võrguettevõtete liitude (EGL,EJKÜ,EVEL, ETL ja AS Eesti Post) esindajad

16.05.2017  EGL juhatuse koosolek

16.05.2017  EGL koordineerimisel lähetasid Eesti võrguettevõtete liidud (EGL, EJKÜ, EVEL, ETL ja Eesti Post) ühispöördumise
                  Konkurentsiametile, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Rahandus -ja Justiitsministeeriumile WACC 2017 asjus

17.05.2017  WACC 2017 arutelu Konkurentsiametis

24.05.2017  EGL võrguettevõtete komitee koosolek

15.06.2017  Vedelgaasi ja -tööstusgaaside komitee koosolek

19.06.2017  EGL esindajad osalesid Gaasituru nõukoja istungil

29.06.2017  EGL esindajad osalesid WACC arutelul Konkurentsiametis

24.07.2017  EGL saatis Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile seisukoha määruse
                ,,Gaasituru toimimise võrgueeskiri,, eelnõule

2017 a. II poolaasta tegevused

07.09.2017  EGL võrguettevõtete komitee koosolek

13.09.2017  Kohtumine Eesti Standardikeskuses Projektkomitee ,,Maagaasitorustik,, istung

26.09.2017  Kohtumine Eesti Standardikeskuses Projektkomitee ,,Maagaasitorustik,, istung

29.09.2017  WACC-i arutelu Konkurentsiametis

26.10.2017  EGL juhatuse koosolek, kell 10.00, Liivalaia 9, V korruse koosoleku saalis

30.10.2017  EGL juhatuse liikmete kohtumine TTÜEnergiatehnoloogia Instituudi teadlastega

30.10.2017  Energiamessil pärjati auhinnaga Aasta Energiategu 2017 AS Eesti Gaas ja AS Alexela Energia

15.11.2017  EGL saatis arvamusavalduse Rahandusministeeriumisse ,,Alkoholi,-tubaka,- kütuse -ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse,, eelnõu juurde

15.11.2017  EGL Võrguettevõtete komitee esitas arvamusavalduse Konkurentsiametile WACC-komponentide osas

16.11.2017  EGL osales Riigikogu õiguskomisjoni istungil, millel käsitleti seaduse muutmise eelnõud tehnovõrkude taluvustasudega seotud küsimustes

17.11.2017  EGL Tööstusgaaside-ja vedelgaaaside komitee liikmete istung

20.11.2017  EGL Tööstusgaaside- ja vedelgaaside komitee esindajate kohtumine Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Tehnilise Järelevalve Ameti
                    töötajatega

24.11.2017  EGL üldkoosolek, kell 10.00, Liivalaia 9, III korruse nõupidamiste ruumis 301

06.12.2017  EGL juhatuse liikmete kohtumine Ernst  Young Baltic AS esindajatega